Follow Sundays on Clarendon Road to join the conversation.

When you follow Sundays on Clarendon Road, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Sundays on Clarendon Road

Hlavní město Praha, Czech Republic

Sundays on Clarendon Road je pražské duo (Jonáš Zbořil a Jan Tůma), které hraje outsider pop a apokalyptické písničkářství. Aktuální deska se jmenuje Solid State a vypráví o rodičovství, domově i o blížícím se konci světa. SoCR je součást komunitního labelu Bad Names.